Agritrop
Home

Agriculture in motion: Intertwined geographical and socio-professional mobilities in North Africa's groundwater economy

Kuper Marcel, Naouri Mohamed, Hartani Tarik. 2018. Agriculture in motion: Intertwined geographical and socio-professional mobilities in North Africa's groundwater economy. Meltem (4) : pp. 33-45.

Journal article ; Article de recherche ; Article de revue sans comité de lecture
[img]
Preview
Published version - Anglais
License Licence Creative Commons.
2018 Kuper et al. Mobilities Meltem.pdf

Télécharger (268kB) | Preview

Titre thaï : Devinen Tarım: Kuzey Afrika’nın Yeraltı Suyu Ekonomisinde İç İçe Geçmiş Coğ-rafi ve Sosyo-profesyonel Hareketlilikler

Abstract : In this paper, we examine the greenhouse horticulture in Algeria's Sahara, which is one illustrative example of the agricultural transitions that have taken place in North Africa on the new irrigation frontiers created through groundwater use. The entrepreneurial farming systems in the region are characterized by considerable mobility. Geographic mobilities of people, ideas, capital, information, and objects and socio-professional mobilities are intrinsically intertwined, whereby skilled sha-recroppers and laborers move sometimes over hundreds of kilometers, attracted by the opportunities of quick monetary gains and by the opportunities of rapid so-cio-professional upward mobility. This paper analyzes, first the different forms of socio-professional and geographical mobilities associated with the groundwater-ba-sed farming systems in Algeria's Sahara, with a particular focus on mobile young farmers; then focuses on the multiple borders that these young farmers crossed on their trajectory; and their return journey after they quit the Sahara.

Résumé (autre langue) : Bu makalede, Kuzey Afrika'nın yeraltı suyu kullanımıyla oluşturulan sulama sı-nırlarındaki tarımsal dönüşümlerin aydınlatıcı örneklerinden biri olan Cezayir Sahra'sındaki sera bahçeciliği incelenmektedir. Bölgedeki girişimci tarım sistemleri, dikkate değer bir hareketlilik ile nitelenmektedir. İnsanların, fikirlerin, sermayenin, bilginin ve nesnelerin coğrafi hareketliliği ve sosyo-profesyonel hareketlilikler, or-takçı çiftçiler ve işçilerin, hızlı parasal kazançların ve sosyo-profesyonel yükselme olanaklarının çekiciliğine kapılarak bazen yüzlerce kilometre yer değiştirmeleri vasıtasıyla, özünde iç içe geçmiş durumdadırlar. Bu makale, hareketli genç çiftçile-ri odağına alarak, Cezayir Sahra'sındaki yeraltı suyu merkezli tarımsal sistemlerle ilişkili sosyo-profesyonel ve coğrafi hareketliliklerin farklı formlarını, bu genç çift-çilerin güzergahlarında geçtikleri çoklu sınırları ve Sahra'yı bırakmaları ardından yaptıkları geri dönüş yolculuklarını analiz etmektedir.

Mots-clés Agrovoc : Horticulture, Culture irriguée, eau souterraine

Mots-clés géographiques Agrovoc : Algérie

Mots-clés libres : Irrigation, Groundwater, Mobility, North Africa, Sahara

Classification Agris : F06 - Irrigation
P10 - Water resources and management
F01 - Crops

Champ stratégique Cirad : Axe 1 (2014-2018) - Agriculture écologiquement intensive

Auteurs et affiliations

  • Kuper Marcel, CIRAD-ES-UMR G-EAU (MAR) ORCID: 0000-0002-1240-0592
  • Naouri Mohamed, CIRAD-ES-UMR G-EAU (FRA)
  • Hartani Tarik, ENSA (DZA)

Source : Cirad-Agritrop (https://agritrop.cirad.fr/591738/)

View Item (staff only) View Item (staff only)

[ Page générée et mise en cache le 2021-05-10 ]